Zasady realizacji reklamacji

1. Definicje

Klient - Osoba fizyczna, klient końcowy, który dokonał zakupu towaru i zgłasza reklamacje.

Hurtownik - Firma zarejestrowana na naszej hurtowni internetowej pośrednicząca w zakupie towaru przez klienta (SPRZEDAWCA).

Serwis - dział naszej hurtowni odpowiedzialny za realizację reklamacji.

2. Zgłoszenie reklamacji

a) Klient informuje hurtownika o wadach towaru.

b) Hurtownik składa reklamacje w systemie i oczekuje dalszych wskazówek od serwisu.

c) Serwis na podstawie opisu problemu podejmuje decyzję jak rozwiązać sprawę i informuje o tym hurtownika poprzez odpowiedź w panelu klienta.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje:

Czy towar jest kompletny i zgodny z opisem. Czy towar jest uszkodzony mechanicznie.

Czy towar był używany zanim powstała usterka, w jakich warunkach był używany i w jakiej sytuacji wystąpiło uszkodzenie.

Na czym polega uszkodzenie. Jeśli opisanie usterki jest skomplikowane można nagrać film i podesłać na adres serwisu. Uszkodzenia mechaniczne należy przedstawić na zdjęciach tak aby były czytelne. Jeśli występują braki należy dokładnie określić czego brakuje w zestawie lub jeśli klient nie potrafi tego opisać powinien wykonać dokładne zdjęcie wszystkich otrzymanych podzespołów aby serwis na jego podstawie ustalił czego brakuje.

3. Wysyłka

Po decyzji serwisu o konieczności odesłania produktu do naprawy hurtownik otrzymuje w systemie informacje o adresie wysyłki a klient winien odesłać kompletny towar w oryginalnym opakowaniu na własny koszt. Hurtownik może także poinformować serwis o konieczności odebrania od klienta towaru firma kurierską za co zostanie mu wystawiona faktura na kwotę 10zł netto. Towar powinien być należycie zabezpieczony wewnątrz opakowania oraz w opakowaniu winny znajdować się dane klienta i numer reklamacji. Jeśli towar zostanie uszkodzony mechanicznie przez przewoźnika w drodze do serwisu klient będzie musiał złożyć u niego reklamację. Przesyłka zwrotna reklamowanego towaru do klienta odbywa się na koszt serwisu, chyba że wada powstała z winy klienta i reklamacja jest niezasadna. Przesyłki bez danych kupującego i numeru reklamacji nie będą brane pod uwagę do czasu wyjaśnienia sprawy z inicjatywy klienta lub hurtownika.

4. Realizacja reklamacji

Serwis podejmuje decyzję o naprawie/wymianie sprzętu w terminie do 2 tygodni od daty otrzymania sprzętu a także w okresie do 2 tygodni uzupełnia udokumentowane braki w przesyłkach. Po wydaniu decyzji naprawa zostaje wykonana w kolejności zgłoszenia w/g numeru reklamacji.

Uszkodzenia mechaniczne ujawnione po odebraniu przesyłki przez klienta winny być udokumentowane na fotografiach oraz zgłoszone do firmy kurierskiej, która towar dostarczyła, czego dowodem jest wypełniony protokół szkody sporządzony w obecności kuriera i przez niego podpisany. Pozostałe uszkodzenia mechaniczne nie mogą być przyczyną roszczeń reklamacyjnych. Reklamacje powstałe na skutek błędu hurtowni realizowane są bezzwłocznie na koszt serwisu.

5. Zwrot towaru

Nieużywany towar można zwrócić jedynie po ustaleniu tego z serwisem. Odstąpienie od umowy kupna zawartej na odległość bez podania przyczyn może mieć miejsce w terminie do 2 tygodni od daty otrzymania towaru pod warunkiem, że towar jest kompletny, w oryginalnym opakowaniu, nieużywany i nadaje się do dalszej odsprzedaży jako pełnowartościowy. Serwis nie przyjmuje zwrotów towaru/sprzętu, który zepsuł się w trakcie użytkowana i jego naprawa jest możliwa oraz opłacalna.

6. Reklamacje automatyczne.

W przypadku kiedy klient nie odbierze przesyłki lub źle podano dane teleadresowe klienta i zostanie ona zwrócona na adres hurtowni, serwis wprowadzi do systemu nową reklamację i wystawi hurtownikowi fakturę na koszty powrotu paczki. Decyzję o dalszym losie zamówionego towaru podejmuje hurtownik, mając do wyboru ponowną wysyłkę pod nowo wskazany adres lub zwrot towaru do hurtowni i wystawienie przez serwis faktury korygującej na ten towar.